петък, 29 август 2014 г.

Езикът, в който няма думи за числа и цветове.


Езикът, в който няма думи за числа и цветове.

Трудно е да си представим, че в днешния свят може да се използва език, в който няма думи за числа и цифри. Как например ще преброиш точно колко е дадено нещо?
Чудно е, но е факт. Хората от племето Пираха (около 300 души, населяващи части в северозападна Бразилия) говорят език, в който количествата се назовават с думите „донякъде” и „много”.Това племе става още по-любопитно – в езика на Пираха няма думи за цветове. Има само думи като „светло” и „тъмно”.

Езикът, в който няма думи за числа и цветове.